// آزمون آنلاین زبان
عضویت
تعداد پاسخ صحیح : 0
تعداد پاسخ غلط : 0
مجموع پاسخگویی : 0
درصد پاسخ گویی : 0 %
رتبه در میان شرکت کنندگان : 0
تعداد شرکت کنندگان :
تعداد حاضرین : 5
 
معنی این لغت کدام است :  audience