دانلود بررسی اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین
 
صفحه اصلی
تخمین رتبه کنکور
دانلود سوالات کنکور
روز شمار کنکور
انتخاب رشته
چت روم کنکوری
محاسبه اضافه وزن
عشق سنج
صلوات شمار آنلاین
» بازدید امروز : 2022
» بازدید دیروز : 2753
» بازدید هفته : 2655
» بازدید ماه : 3051
» بازدید کل : 200231

 

دانلود http://persell.sellu.ir/files/product-images/nopic.jpg

بررسی اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین

"
دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات171
حجم فایل577 کیلو بایت

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان                                           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه......................................................1

1-1 شرح و بیان مسئله پژوهش..................... 2

1-2 اهمیت و ارزش پژوهش......................... 11

1-3 اهداف پژوهش................................ 13 

1-4 فرضیه­های پژوهش............................. 14 

1-5 تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات............... 14

فصل دوم: مبانی نظری و بازنگری پیشینه پژوهش

مقدمه.......................................... 19

2-1 قسمت اول: تعهد زناشویی..................... 19

2-1-1 ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی............... 19

2-1-2 ابعاد تعهد زناشویی....................... 23 

2-1-2-1 تعهد شخصی............................... 24 

2-1-2-2 تعهد اخلاقی.............................. 25          

2-1-2-3 تعهدساختاری............................. 26          

2-1-3 عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی............... 27

2-1-3-1 نگرش نسبت به ازدواج ................... 27

2-1-3-2 نگرش نسبت به طلاق....................... 29

2-1-3-3- تجارب همزیستی بدون ازدواج............. 29

2-1-3-4 کیفیت زندگی زناشویی.................... 30

2-1-3-5- روابط پیش از ازدواج................... 30

2-1-3-6 طلاق والدین.............................. 31

2-1-3-7 ویژگی‌های شخصیتی........................ 32

2-1-4 نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی... 33

2-1-4-1 نظریه‌ها و مدل‌های خاص مرتبط با تعهد زناشویی  33

2-1-4-1-1 نظریه استرنبرگ........................ 33

2-1-4-1-2 مدل سرمایه‌گذاری رسبالت................ 35

2-1-4-2 نظریه‌ها و مدل‌های عام مرتبط با تعهد زناشویی  36

2-1-4-2-1 نظریه وابستگی......................... 36

2-1-4-2-2 نظریه مبادله.......................... 37

2-1-4-2-3 مدل پاسخ به نارضایتی از رابطه........ 39

2-1-4-2-4 نظریه مرحله‌ای توسعه رابطه............ 41

2-2 قسمت دوم: صمیمیت زناشویی................... 43

2-2-1 صمیمیت چیست؟............................. 43

2-2-2 مؤلفه­های صمیمیت.......................... 44

2-2-2-1 صمیمیت احساسی.......................... 45

2-2-2-2 صمیمیت روانشناختی...................... 45

2-2-2-3 صمیمیت فکری............................ 45

2-2-2-4 صمیمیت جنسی............................ 46

2-2-2-5 صمیمیت جسمانی (غیرجنسی) ............... 47

2-2-2-6 صمیمیت معنوی........................... 47

2-2-2-7 صمیمیت زیبایی شناختی (هنری) ........... 47

2-2-2-8 صمیمیت اجتماعی- تفریحی................. 48

2-2-2-9 صمیمیمت زمانی.......................... 48

2-2-3 پویایی­های صمیمیت......................... 48

2-2-4 صمیمیت و ارتباط.......................... 49

2-2-4-1 مشکلات رایج و معمول فرستنده............. 49

2-2-4-1-1 دروغ­گویی.............................. 49

2-2-4-1-2 پیام­های پنهان......................... 50

2-2-4-1-3 پیام­های مبهم.......................... 50

2-2-4-1-4 ارتباط­های متناقض...................... 50

2-2-4-2 مشکلات رایج گیرنده پیام................. 51

2-2-4-2-1 مشکلات ضعف توجه........................ 51

2-2-4-2-2 حالت دفاعی داشتن...................... 51

2-2-4-2-3 عوامل روانشناختی...................... 51

2-2-5 نیاز داشتن به صمیمیت..................... 52

2-2-6 هفت مرحله صمیمیت......................... 53

2-2-6-1 کلیشه­ها: اولین سطح صمیمیت.............. 53

2-2-6-2 حقایق: دومین سطح صمیمیت................ 53

2-2-6-3 عقاید: سومین سطح صمیمیت................ 53

2-2-6-4 امید و رؤیاها: چهارمین سطح صمیمیت...... 53

2-2-6-5 احساسات: پنجمین سطح صمیمیت............. 54

2-2-6-6 اشتباهات، ترسها، و شکستها: ششمین سطح صمیمیت 54

2-2-6-7 نیازهای قانونی: هفتمین مرحله صمیمیت.... 54

2-2-7 عوامل مؤثر بر صمیمیت..................... 55

2-2-7-1 عوامل اجتماعی........................... 55

2-2-7-2 عوامل روان­شناختی........................ 56

2-2-7-3 عوامل بین فردی مؤثر بر صمیمیت.......... 58

2-3 قسمت سوم: نگرش‌ها و انتظارات جنسی........... 60

2-3-1 تاریخچه نگرش نسبت به تمایلات و رفتارهای جنسی انسان 60

2-3-2 نظریات روان­شناسان و روان­پزشکان مشهور در مورد انگیزه جنسی انسان 62

2-3-2-1 تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه زیگموند فروید 62

2-3-2-2 تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه آدلر 62

2-3-2-3 تمایلات و رفتارهای جنسی آزادیدگاه مزلو.. 64

2-3-3 عوامل روانی جنسی ........................ 67

2-3-4 انتظارات زناشویی......................... 68

2-3-5 شكل‌گیری انتظارات زناشویی................. 69

2-3-6 انتظارات غیرواقع‌بینانه، انتظارات واقع‌بینانه   70

2-3-6-1 انتظارات غیرواقع‌بینانه................. 69

2-3-6-2 انتظارات واقع‌بینانه.................... 70

2-3-7 تأثیر انتظارات مثبت در زندگی زناشویی..... 70

2-3-8 انتظارات مثبت زناشویی و عملكرد روابط..... 72

2-3-9 شرایط تأیید انتظارات..................... 72

2-3-10 اسنادهای مثبت و منفی.................... 74

2-3-11 نگرش‌های زناشویی......................... 75

2-3-12 عوامل موثر بر نگرش‌های زناشویی........... 77

2-3-12-1 روند اجتماعی شدن....................... 77

2-3-12-2 ساختار فرصت‌ها.......................... 77

2-3-12-3 تجارب با هم بدون، بدون ازدواج......... 77

2-3-12-4 سوء استفاده و سوء رفتار در دوران كودكی 77

2-3-12-5 خانواده متداول در محیط اجتماعی نوجوان. 78

2-3-12-6 وضعیت تأهل و تجرد...................... 78

2-3-13 تعریف آموزش جنسی........................ 78

2-3-14 عوامل موثر بر رفتار جنسی................ 83

2-3-15 مفهوم تربیت جنسی........................ 86

2-3-16 اهداف تربیت جنسی........................ 87

2-4 قسمت چهارم: پیشینه‌ی پژوهش.................. 89

2-4-1 پژوهش‌های مرتبط با تعهد زناشویی در خارج از كشور    89

2-4-2 پژوهش‌های مرتبط باصمیمیت زناشویی در خارج از كشور 93

2-4-3 پژوهش‌های مرتبط با نگرش ها و انتظارات جنسی خارج از کشور 94

2-4-4 پژوهش‌های مرتبط با صمیمیت زناشویی در داخل كشور 96  

2-4-5 پژوهش‌های مرتبط با نگرش‌ها و انتظارات جنسی زوجین در داخل كشور........................................... 97

2-4-6 پژوهش‌های مرتبط با صمیمیت زناشویی در داخل كشور 99

2-5 نتیجه‌گیری فصل دوم.......................... 100

 

 

فصل سوم: طرح پژوهش

3-1 روش پژوهش.................................. 103

3-2 جامعه آماری................................ 104

3-3 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری................ 104

3-4 شرایط ورود به تحقیق........................ 104

3-5 متغیرهای مورد مطالعه پژوهش................. 104

3-6 ابزار پژوهش................................ 105

3-7 شیوه‌ی اجرای پژوهش ......................... 108

3-8 تجزیه و تحلیل داده‌ها....................... 108

3-9 ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه .............................................. ...108    

3-10 محتوای جلسات.............................. 110

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1 مقدمه...................................... 112

4-2 یافته‌های توصیفی پژوهش...................... 112

4-3 یافته‌های استنباطی پژوهش.................... 114

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه...................................... 123

5-2 بحث و نتیجه‌گیری............................ 123

5-3 محدودیتهای پژوهش........................... 128

5-4 پیشنهادهای کاربردی......................... 129

5-5 پیشنهادهای پژوهش........................... 130

منابع فارسی.................................... 131

منابع غیرفارسی................................. 137

«پیوست الف».................................... 146

«پیوست ب»...................................... 164

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                 صفحه

جدول (2-1): ازدواج به عنوان یک سنت و ازدواج به عنوان یک رابطه ..........28

جدول (2-2): انواع عشق بر اساس ترکیب مؤلفه‌های عشق استرنبرگ....................................... ...........34

جدول (3-1): توزیع فراوانی گروه آزمایش و كنترل براساس جنسیت و گروه........................................... ..........109

جدول (3-2): توزیع فراوانی گروه آزمایش و کنترل براساس میزان تحصیلات......................................... .........109

جدول (3-3): برنامه آموزش نگرش‌ها و انتظارات جنسی زوجین............................................... .........110

جدول (4-1): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و كنترل ابعاد تعهد........ ........112

جدول (4-5): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و كنترل ابعاد صمیمیت...... ........113

جدول (4-3) :‌نتایج آزمون لونس پیش فرض برابری واریانس ها ................................................ ...114

جدول (4-4) : نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش ها و انتظارات جنسی بر ابعاد صمیمیت .............................................................................................................. ....... 115

جدول (4-5) : نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانس ها............................................. ....... 116

جدول (4-6) : نتایج آزمون کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشهای و انتظارات جنسی بر مولفه های صمیمیت زوجین بر اساس جنسیت ............................................... ....... 117

جدول (4-7) : نتایج آزمن لوین پیش فرض برابری واریانس ها ............................................... ....... 118

جدول (4-8) : نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود و نگرش ها و انتظارات جنسی بر ابعاد تعهد .............................................................................................................. ....... 119

جدول (4-9) : نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانس ها............................................. ....... 120

جدول (4-10) : نتایج آزمون کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش ها و انتظارات جنسی بر مولفه های تعهد زناشویی زوجین بر اساس جنسیت.......................................... ...... 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                صفحه

شکل (2-1) :‌ارزیابی و انطباق با تعارض ها و کشمکش ها در روابط نزدیک (خمسه ،‌1382) ......................................................................................................................... 71

 

فهرست شكل‌ها

عنوان                                           صفحه

شكل (2-1): ارزیابی و انطباق با تعارض‌ها و كشمكش‌ها در روابط نزدیك (خمسه، 1382)................................... .....68

 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
"

پاورپوینت تحلیل خانه سالمندان سان سیتی ژاپن

پاورپوینت تحلیل مرکز هنر و همایش ماگما اسپانیا

پاورپوینت تحلیل هتل دیاگونال هتل واکرهیل شرایتون

پاورپوینت تحلیل هتل پوئرتا امریکا هتل سمیرامیس

پاورپوینت زندگینامه ناصرخسرو قبادیانی

پاورپوینت زندگینامه حافظ شیرازی

پاورپوینت تحلیل کتابخانه شهر هاگ و کتابخانه مرکزی ونکوور

پاورپوینت تحلیل موزه نیانجینگ چین

پاورپوینت تاریخچه خلیج همیشگی فارس

پاورپوینت تحلیل اقامتگاه سالمندان وزوکو خانه سالمندان دو اوورلوپ

پاورپوینت آشنایی با انواع شرکت های تجاری

پاورپوینت دولت های ساده و مرکب

اخبار کنکوری آموزشی

زمان ثبت‌نام آزمون دکتری ۹۸ اعلام شد

امروز آخرین مهلت تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه فرهنگیان

افزایش ضریب‌تأثیر نمره آزمون عملی تربیت بدنی در آزمون سراسری

فردا آخرین مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه فرهنگیان

آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد از امروز

قابلیت حذف کنکور وجود دارد

زمان برگزاری آزمون زبان دکتری پیام‌نور اعلام شد

نتایج دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اعلام شد

تمدید ثبت‌نام کاردانی و کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد/۲۴ شهریور آخرین مهلت ثبت‌نام دکتری

نتایج آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت فردا اعلام می‌شود

آخرین آمار ثبت‌نامی‌های کنکور اعلام شد

آزمون دستیاری فوق تخصصی امروز برگزار شد

رشته/محل‌های تکمیل ظرفیت علوم پزشکی دانشگاه آزاد به سامانه ثبت‌نام آزمون سراسری 96 اضافه شد

زمان اعلام نتایج نهایی آزمون فراگیر ارشد پیام نور اعلام شد

برگزاری اولین آزمون الکترونیکی در اسفند ماه امسال

آخرین مهلت‌ ثبت‌نام کنکور اعلام شد

آزمون دستیاری فوق تخصصی فردا برگزار می‌شود

ثبت نام بیش از ۸۱۵ هزار نفر در کنکور/فردا آخرین مهلت نام نویسی

آغاز توزیع کارت آزمون دستیاری فوق تخصصی از فردا

فرصت مجدد انتخاب محل آزمون جایابی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور

‍‍ تخمین رتبه کنکور